Standpunten

Ons verkiezingsprogramma

Volt Rotterdam is onderdeel van een Europese politieke beweging en is in bijna alle landen van Europa actief. In ons verkiezingsprogramma, vind je onze positieve en progressieve toekomstvisie voor Rotterdam.

Via onderstaande links kan je meer informatie vinden over onze verhaal en ons verkiezingsprogramma!

#VoltRotterdam

Rotterdamse Actualiteiten

Binnen onze gemeente spelen een aantal grote vraagstukken die geregeld in de actualiteiten zijn. Hieronder vind je onze standpunten.

Rotterdamwet

Wonen is een grondrecht. De Rotterdamwet is volgens Volt niet houdbaar, vanwege de discriminerende werking op basis van inkomen (artikel 8) en crimineel of overlast gevend gedrag (artikel 10). Volt wil wel kijken of we mensen in vitale beroepen, zoals leraren en zorgpersoneel, actief kunnen helpen met het verkrijgen van een woning (artikel 9).

Oeververbinding

Volt Rotterdam wil inzetten op een oeververbinding van Kralingen naar Feijenoord, waarbij het OV centraal staat. Doel van de verbinding moet zijn om de Metro bij Beurs te ontlasten en Noord en Zuid beter met elkaar te verbinden. Voorkeur bij aanleg gaat uit naar een tunnel onder de Maas met behoud van stadsnatuur.

Rotterdam Airport

De komende gemeenteraadsperiode zal Volt niet pleiten voor een directe sluiting van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Wel wil Volt onafhankelijk onderzoek naar de verschillende scenario's: groei, behoud van huidige situatie, krimp en sluiting. In dit onderzoek willen we kijken naar de maatschappelijke kosten en baten, met aandacht voor innovatie en wonen.

Feijenoord City


Volt Rotterdam is groot voorstander van de gebiedsontwikkeling in Feijenoord. We willen meer woningen bouwen in alle segmenten, de groenvoorziening verbeteren en de OV verbindingen uitbreiden.

De bal rondom de stadionplannen ligt bij de club en stadion Feijenoord. Voorstellen zullen door de gemeente op haalbaarheid moeten worden getoetst en eventueel worden ondersteund, bijvoorbeeld via een lening.

#IkStemVolt

Uitdagingen voor onze stad

Volt ziet op Europees en nationaal niveau 5+1 uitdagingen, waarbij de doelen voor de eerste 5 uitdagingen overeen komen, maar de uitwerking per land verschilt. Dit zijn de uitdagingen van een moderne overheid, een nieuwe kijk op de economie, gelijke kansen, een mens en milieu in balans en meer inspraak op elk niveau. Daarnaast zien we de +1 uitdaging, waarbij we de EU willen hervormen en klaar willen maken voor de 21ste eeuw, die we gezamenlijk uitdragen.

Ook voor Rotterdam hebben we 5+1 uitdagingen beschreven, die je hieronder kunt vinden.

1. De moderne stad

Volt Rotterdam wil investeren in digitalisering en transparantie zodat Rotterdammers meer invloed hebben op Rotterdams beleid. We pleiten voor een wethouder Digitale Zaken en maken een Digital Twin van de stad. Door een moderne organisatie van de lokale democratie, krijgen bewoners meer inspraak en invloed op Rotterdams beleid. We zetten in op een nieuwe duurzame economie, zorgen we voor nieuwe banen en behouden we bestaande banen.

2. De stad van gelijke kansen

Volt Rotterdam staat voor een gelijke stad. Een stad waarin je dezelfde kansen krijgt als iedereen, waar het niet uitmaakt in welke wijk je woont, welke opleiding je hebt gedaan of welke afkomst je hebt. Wij staan voor een stad waar je wordt geholpen door de gemeente om je ambities waar te maken. Door in te zetten op modern en inclusief onderwijs en integrale kindcentra, zorgen we dat alle Rotterdamse kinderen een gelijke start hebben. Rotterdam geeft het goede voorbeeld en stimuleert gezond leven. Voor de mensen die het minder goed hebben, zorgen wij voor extra hulp.

3. De bewoonbare stad

De Rotterdamse woningmarkt zit vast. Rotterdam is een thuis zonder huizen geworden. We zetten in op een groter aanbod in het middensegment, om doorstroming te stimuleren. Zo brengen we de Rotterdamse woningmarkt weer in balans. Met concrete en creatieve oplossingen zorgen we voor een tijdelijke woningvoorraad en ruimte voor alternatieve woonvormen. Volt Rotterdam wil werken aan een toekomstbestendige stad.

4. De groene stad

Volt ziet klimaatverandering als een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Wij willen Rotterdam uiterlijk in 2040 klimaatneutraal maken. We versnellen de energietransitie en beginnen in de haven. We investeren in een autoluwe binnenstad, duurzaam vervoer en de nodige infrastructuur.


5. De stad voor iedereen

Rotterdam is een superdiverse stad, en dat is de kracht van Rotterdam. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Volt streeft naar een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen zich thuis voelt. We zorgen voor opvang voor dak- en thuislozen en geven nieuwe Rotterdammers een warm welkom, door te zorgen voor begeleiding en ondersteuning. We hebben ideeën over het aanpakken van de drugscriminaliteit, zodat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente.

5+1. De culturele stad

Cultuur verbindt onze stad. Volt Rotterdam wil een cultuursector die voor iedereen iets te bieden heeft en waarin iedereen zich kan uiten. Wij zetten ons in voor betere ondersteuning van grote en kleine culturele organisaties. Bovendien wil Volt Rotterdam de nachtcultuur verbeteren, zodat elke Rotterdammer tot de late uurtjes kan dansen, terwijl de buren rustig kunnen slapen.

#ToekomstMadeInRotterdam

Ons beleidsprogramma 2022 - 2026

Ons verkiezingsprogramma is een beknopte versie van het grotere beleidsprogramma. In dit stuk gaan we dieper in op onze standpunten en de onderbouwing ervan. De eerste versie is ingestemd op het congres op 7 november 2021. Het programma is nog niet compleet en zal ook nooit af zijn. Tijden veranderen en wij veranderen mee. Ons beleid verandert dus ook. Het beleidsprogramma is een levend document dat continue wordt verbeterd en aangepast.

Vragen over het beleid? Neem contact op met het beleidsteam via rotterdam-rijnmond@voltnederland.org