'Alle scenario's moeten op tafel en onafhankelijk advies in nodig'

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), in de volksmond nog vaak Zestienhoven genoemd, roept bij een deel van de Rotterdammers een romantisch en trots gevoel op, terwijl een ander deel van de stad overlast ervaart en gruweld van de luchthaven. Volt Rotterdam ziet voor de Gemeente de taak om aangaande de luchthaven het publiek belang goed af te wegen en daarmee sturing te geven aan de toekomst

Afgelopen periode spraken diverse politieke partijen zich sterk uit over RTHA. Een aantal partijen benadrukken het economisch belang en historie om voor het vliegveld te pleiten, terwijl andere partijen met een plan komen om het vliegveld te sluiten en de grond te gebruiken voor woningbouw.

Kijkende naar de kaders vanuit Volt voor dit dossier, vanuit zowel landelijk als Europees niveau, zien we een aantal belangrijke handvaten. Bij vervuilende industrieƫn , zoals de luchtvaart, willen we investeren in duurzaamheid. Daarnaast wil Volt bij mobiliteit inzetten op groene opties en het gebruik van de trein in Europa bevorderen. Tevens staan we als partij voor nuance en vinden we het belangrijk om op basis van (wetenschappelijke) feiten een standpunt in te nemen.

Momenteel mist en gedegen overzicht van feiten die als basis kan dienen om een goed besluit te nemen. Volt Rotterdam stelt daarom voor om een onafhankelijke partij vier scenario's uit te laten werken, waarbij de effecten op o.a. de economie, klimaat en andere maatschappelijke factoren helder worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om de scenario's van sluiting, krimp, behoud van de huidige situatie en groei. Daarnaast wil Volt Rotterdam nadrukkelijk kijken of huidige regelgeving goed wordt gemeten en nageleefd en een haalbaarheidstoets uitvoeren op mogelijkheden voor duurzame luchtvaart.

"Volt Rotterdam stelt daarom voor om een onafhankelijke partij vier scenario's uit te laten werken"

Gesprek en participatie

Bij de bepaling van de toekomst van het vliegveld gaat Volt Rotterdam graag in gesprek om informatie te vergaren en perspectieven te begrijpen. Zo hebben we gesproken met Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), die pleiten voor sluiting i.v.m. overlast. Tevens hebben zij het plan Rotterdam Central Park vormgegeven en aan ons verteld. In de gesprekken zijn wij geschrokken van de manier waarop de burgerparticipatie omtrent het vliegveld wordt vormgegeven. Wat ons betreft moet BTV een plek aan tafel krijgen en worden voorzien met voldoende informatie en hulp.

Daarnaast volgt Volt met interesse de ontwikkelingen wat betreft innovatie en duurzaamheid in de luchtvaartsector in onze regio. Zo heeft RTHA als doel heeft om in 2024 de eerste vlucht op waterstof, als commerciƫle luchtvaartroute, met een 19-zitters vliegtuig van ZeroAvia tussen Rotterdam en Londen in gebruikt te nemen. Tevens beschikken we in onze regio over een van de beste faculteiten ter wereld op het gebied van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek bij de TU Delft. Deze expertise kan ons helpen bij het verder vormgeven van een duurzame toekomstvisie kijkende naar de luchtvaart.

Voor de komende periode zien we graag de vier scenario's uitgewerkt, waarna we als Gemeente de juiste richting op kunnen sturen m.b.t. de toekomst van RTHA.

Contactinformatie:

Simon Bleijenberg
simon.bleijenberg@volteuropa.org

Contactinformatie:

Luuc Dekkers
luuc.dekkers@volteuropa.org