'Mobiliteit is geen doel opzich en moet erop gericht zijn om snel en veilig plaats te vinden'

In Rotterdam is mobiliteit een heet hangijzer. Er staan veel files in de stad en de verkeersveiligheid is laag. Hierdoor vergeet men dat mobiliteit geen doel op zich is, maar voortkomt uit een behoefte van mensen om naar hun werk te gaan, om familie of vrienden te bezoeken, of om te gaan winkelen. Volt Rotterdam wil dat Rotterdammers zich snel en veilig door de stad kunnen verplaatsen.

Als je ergens heen moet kies je voor de gemakkelijkste manier om van A naar B te komen. Dit betekent dat hoe we de straat inrichten invloed heeft op hoe mensen zich verplaatsen. Meer ruimte voor de auto betekent meer autoverkeer, en omdat auto’s veel ruimte in beslag nemen zorgt dit in een dichtbevolkte stad altijd voor files. je bent vaak sneller met de fiets. In Rotterdam is veel ruimte voor auto’s, met als gevolg veel files en onveilige situaties.

Andersom betekent het ook dat als we meer ruimte aan fietsers en voetgangers geven het gebruik daarvan ook toe zal nemen. Omdat de fiets en benenwagen goed samen gaan met het openbaar vervoer stijgt het gebruik van deze vervoersmiddelen ook. Openbaar vervoer wordt daarmee een nog betere optie, omdat het voor de RET dan interessant wordt om vaker te gaan rijden. Dit komt de gezondheid van Rotterdammers en de leefbaarheid in de stad ten goede, beide zijn voor Volt erg belangrijk.

Als je ergens heen moet kies je voor de gemakkelijkse manier om van A naar B te komen

Volt Rotterdam wil een voorbeeld nemen aan Kopenhagen en Parijs, waar het fietsgebruik enorm is toegenomen door meer en veiligere fietsroutes aan te leggen binnen de stad. Hierdoor is het makkelijker de auto aan de randen van de stad op te vangen en de laatste of eerste kilometer van de reis met ov of (deel)fiets af te leggen. Deelmobiliteit moet niet voor overlast zorgen, daarom wilt Volt afspraken met aanbieders van deelmobiliteit. Zo heb je ook de tijd om om je heen te kijken en van onze mooie stad te genieten.

Uiteindelijk wilt Vol toewerken naar een autoluwe binnenstad om zo meer ruimte voor alle Rotterdammers te creëren. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de stad. Ook vergroot het de leefbaarheid van Rotterdam enorm omdat er meer ruimte komt voor groen en recreatie. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan een klimaatadaptieve, vitale en toekomstbestendige stad. Dit is goed voor de economie van de stad en de gezondheid van haar bewoners. Door anders naar mobiliteit te kijken wil Volt, Rotterdam de toekomst geven die ze verdient.

Contactinformatie:

Simon Bleijenberg
simon.bleijenberg@volteuropa.org