'We gaan véél bouwen, maar laten we wel mixen zoals in Mechelen’

Wanneer ik in gesprek ga met Rotterdammers op straat, uiten velen terecht hun zorgen over de woningmarkt die volledig uit de bocht is geschoten. Het zijn zorgen over de huizenprijzen die weer gaan stijgen en zorgen over de veel te hoge huurprijzen. Het zijn eigenlijk zorgen over of de Rotterdammer nog wel in zijn eigen stad kan blijven wonen. Ik vind dat die zorgen te lang door de politiek zijn genegeerd. Dit verklaart dat het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt is gedaald en er zoveel woon-protesten in het hele land plaatsvinden. De tijd van wachten op landelijk ingrijpen en aansturing is voorbij, we moeten lokaal aan de slag.

Om investeerders te weren en starters te helpen heeft Rotterdam daarom al in 16 wijken een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Tevens zijn er veel plannen om de woonvoorraad te vergroten, want over één punt zijn de Rotterdammer en de politiek het eens; we moeten veel gaan bouwen. Volt Rotterdam ondersteunt de zelfbewoningsplicht, de uitbreiding van de woningvoorraad én wil bij bouwprojecten een vaste verdeling van woningen op wijkniveau: 30% sociaal segment, 40% middensegment en 30% hoog- en topsegment. Want we willen natuurlijk de komende decennia segregatie voorkomen en er dus voor zorgen dat verschillende Rotterdammers elkaar tegenkomen in de wijk.

En nieuw is het niet, want het actief mixen heeft bij onze zuiderburen in Mechelen ook voor een enorme stap voorwaarts gezorgd. Men heeft daar lef getoond door superdiversiteit te omarmen en kansen te creëren voor vooruitgang. Mechelen is een stad met zo’n 87.000 inwoners en was rond het millennium een van de zorgenkindjes van Vlaanderen. De middenklasse trok weg, er was veel winkelleegstand en de stad scoorde laag op de lijstjes als trots en welzijn. Inmiddels heeft de stad een complete transformatie ondergaan. Het centrum kreeg een opknapbeurt, nieuwbouw liet de stad weer groeien en segregatie werd actief bestreden. De stad stak veel geld in de plekken waar mensen elkaar ontmoeten en er was actief beleid om ‘zwarte scholen’ tegen te gaan en er gemengde scholen van te maken. Daardoor gingen buren elkaar helpen en ontstond er een buddy systeem in de wijken. En dat werkt, want in een stad waarin kinderen mixen en verschillende mensen elkaar écht tegenkomen, ontstaat een sociaal pad omhoog.

Als we willen dat onze Rotterdamse kinderen elkaar in de toekomst tegen blijven komen, moeten we nu gemixt gaan bouwen

Als het aan mij ligt gaan we in Rotterdam ook dit pad omhoog organiseren. Daarvoor moeten we het huidige beleid wel bijsturen. Nu ligt de focus van de bouw te vaak op het hogere segment en ontstaat er terecht weerstand bij de Rotterdammers, bijvoorbeeld in de Tweebosbuurt. Ik erger me aan het feit dat we onze verplegers en agenten geen passende woning kunnen bieden, terwijl er is leegstand in het topsegment is ontstaan. Iedereen moet toch in Rotterdam kunnen wonen? Laten we nou gaan mixen zoals in Mechelen en investeren in de wijken. Volt Rotterdam wil dat doen door te investeren in groen, in plekken waar mensen elkaar tegenkomen en door in verschillende segmenten te bouwen. Een gemixte en diverse buurt, dat wil u toch ook?

Contactinformatie:

Luuc Dekkers
luuc.dekkers@volteuropa.org